11.12.2022
Як отримати посвідчення мисливця?

Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою.

Документи, що необхідно надати для отримання послуги:

  • Заява
  • Анкета встановленої форми
  • Дві фотокартки розміром 3 см х 4 см
  • Паспорт громадянина України
  • Платіжні документи які засвідчують оплату адміністративної послуги

Умови і випадки надання

Приймання екзаменів, видача посвідчень мисливця здійснюються такими органами:

Державним агентством лісових ресурсів України – для жителів міста Києва та громадян України, які зареєстровані на території інших адміністративно-територіальних одиниць;

територіальними органами Державного агентства лісових ресурсів України – для громадян України, зареєстрованих на відповідній адміністративно-територіальній одиниці.

Екзамен на отримання посвідчення мисливця приймається за екзаменаційними білетами за допомогою комп’ютерної техніки або шляхом письмової відповіді на питання екзаменаційних білетів. Перелік екзаменаційних питань для отримання посвідчення мисливця оприлюднений на офіційному веб сайті Державного агентства лісових ресурсів України.

Екзамен складається в день прийому зазначених документів або в будь-який інший день за письмовою згодою громадянина, але не пізніше ніж протягом 30 днів з дня подання заяви. Питання екзаменаційних білетів охоплюють знання положень законодавства про мисливське господарство та полювання, правил надання першої допомоги при нещасних випадках на полюванні, правил поводження зі зброєю, відповідальності за порушення правил полювання та інших питань, пов’язаних з мисливським господарством. Кожний екзаменаційний білет містить 24 питання.

На кожне питання пропонуються від 2 до 4 відповідей, з яких правильною є одна. Особам, які здають екзамен, пропонується за 15 хвилин відповісти на 24 питання. Oцінка «зараховано» ставиться, якщо екзаменований відповів правильно не менше ніж на 19 питань. Громадянам, які у встановлений час відповіли правильно менше ніж на 19 питань, виставляється оцінка «не зараховано».

Якщо на питання не надано жодного із запропонованих варіантів відповіді, то воно вважається таким, на яке надано неправильну відповідь. При здачі екзамену забороняється використовувати будь-які сторонні джерела інформації. У випадку спроби особи, яка здає екзамен, скористатися будь-якими сторонніми джерелами інформації, член комісії має право негайно припинити здачу екзамену для цієї особи із виставленням оцінки «не зараховано».